MORE talks to Australian electronic duo Peking Duk